MiMo projektet (Midwifery Model of care)

MiMo projektet (Midwifery Model of care)

En kontrollerad före och efter studie utvärderad via en “mixed methods” design, genomförd vid två förlossningsenheter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Interventionen bestod av en 8 timmars utbildning om modellen tillsammans med regelbundna reflektionsgrupper för barnmorskor under ett år, 2015-2016. Studien utvärderades via förlossningsutfall och kvinnors förlossningsupplevelser samt barnmorskors arbetsrelaterade upplevelser. Arbete med att sammanställa resultat och skriva publikationer pågår.