Mineral Elements

Mineral Elements

Ett annat syfte med projektet är att visa på kreativa möjligheter inom metallindustrin. Vidare kommer projektet att sprida resultaten till andra sektorer med särskilt fokus på rymdindustrin. Målet är att ta fram konkreta exempel på innovation i gränsytan ”mode-metall” som är redo för marknadsintroduktion