Mini-Sobacken på Gadjah Mada University

Mini-Sobacken på Gadjah Mada University

Indonesien har omfattande problem med växande avfallsdeponi. Nuvarande system för hantering av fast avfall, där en stor del samlas på avfallsdeponier och andra delar dumpas illegalt eller bränns på öppen plats, resulterar i oönskade miljöproblem som mark- och vatten- och luftföroreningar.

Läs mer om projektet på engelska.