Pericles - Promoting and Enhancing Reuse of Information throughout the Content Lifecycle taking account of Evolving Semantics

Pericles - Promoting and Enhancing Reuse of Information throughout the Content Lifecycle taking account of Evolving Semantics

Som vetenskaplig, ingenjörs- och mediedata och deras relaterade metadata genereras i olika livscykelfaser, i en ständigt utvecklande miljö blir konceptet med en fast och stabil "slutgiltig" version mindre relevant.