Personalization in fashion retail – How to create relevance in every step of the customer journey

Personalization in fashion retail – How to create relevance in every step of the customer journey

Mitt doktorandprojekt, med fokus på modehandel, belyser två av de allt viktigare frågorna i ledningsgrupperna idag:

  1. Hur kan företag vara relevanta för sina kunder i varje steg i kundresan?
  2. Hur kan företag kontakta sina kunder på en ny nivå genom att förbättra kundupplevelsen?

 

Personalisering har i tidigare forskning identifierats som en av flera möjliggörare för att skapa relevans och bidra till kundupplevelsen, men forskningen har hittills varit relativt snäv och fokuserad på produktrekommendationer och prissättningar kopplade till e-handel.

Digitalisering förändrar på vissa sätt syftet med fysiska butiker och många av dem förvandlas till att bli mer än bara en plats där konsumenterna köper produkter. Eftersom konsumenterna ständigt rör sig mellan olika kanaler är det viktigt att omdefiniera och bredda personifieringsbegreppet. Med detta som bakgrund kommer projektet att titta närmare på personalisering som en drivkraft för värde både från ett företag och ett konsumentperspektiv.

Samarbetspartner