Producentansvar i cirkulära flöden inom textil - och modebranschen

Producentansvar i cirkulära flöden inom textil - och modebranschen

Projektet genomförs tillsammans med Textile & fashion 2030, Svensk Handel, TEKO, Återvinningsindustrierna och RISE.

Forskargrupper

Områden

Finansiärer

Samarbetspartner