Säkerhet, Ledning och samverkan på Ringhals

Säkerhet, Ledning och samverkan på Ringhals

Som ett led i detta arbete finns en ständig utmaning i att skapa fungerande rutiner där medarbetare, organisation och teknik samspelar och där resurser används effektivt. För att hanteringen av avvikelser och andra händelser i verksamheten ska fungera behövs en djup kunskap om- och förståelse för- hur ledning, samverkan och teknik interagerar i praktiken.

Detta projekt är ett Vattenfall finansierat pilotprojekt på Ringhals med syfte att studera hur valda indikatorer påverkar säkerhetsarbetet på Ringhals. Detta görs genom att följa processen urval, mätning, uppföljning, beslut och verkställande inom Ringhals.