Sjuksköterskans kärnkompetens för att vårda äldre människor i kommunens hemsjukvård

Sjuksköterskans kärnkompetens för att vårda äldre människor i kommunens hemsjukvård

Kartläggningen ger svar på styrkor och svagheter på kompetensnivån och hur ev kompetensutveckling kan ske och av vilka aktörer.