Smedpack3

Smedpack3

Målet med projektet är att förbättra säkerheten i den legala distributionen av läkemedel genom att 

  • implementera innovativa kostnadseffektiva säkerhetsförseglingar av förpackningen som arbetats fram under Smedpack för burkar, vikkapslar och flexibla förpackningar
  • arbeta vidare med identifiering av realistiska förfalskningsscenarier samt hur dessa effektivt kan motarbetas med olika logistikprocesser i värdekedjan
  • säkerställa att konsumenten har möjlighet att identifiera misstänkta förfalskade mediciner baserat på förpackningens utseende och/eller app-baserad verifiering av säkerhetskod
  • undersöka hur förpackningslösningar och data-verifiering kan kombineras och internationaliseras.

Idén är att ta in hela värdekedjans syn, inte bara för att stödja projektparter i arbetet med att möta EU-direktivet kring säkra läkemedelsförpackningar utan även ta hänsyn till WHO:s rekommendationer, dvs. arbeta med en bred värdekedja samt att söka strategier som inkluderar konsumenter.

Projektet bedrivs i form av ett konsortium i nära samarbete med näringslivet, högskolor och universitet, myndigheter, branschorganisationer samt organisationer som representerar brukarsidan.

Vid Högskolan i Borås kommer man att fokusera på säkerhetslogistik och utveckling av processer inom distributionsledet samt utveckling av identifikationsteknik, informationsflöde och e-handel inom ett specifikt work package kring digitalisering och data. Inom detta kommer man att fokusera på digitala mervärdestjänster kopplade till läkemedelsförpackningar och data som kan tillgängliggöras kring dem. Målet är att utifrån serialiseringskrav identifiera, utveckla och förtydliga informationsbaserat mervärde. Ett antal affärsidéer har identifierats av konsortiet där information kan användas för att skapa nya produkter och tjänster och de bästa kommer att undersökas närmare för potentiell utveckling och kommersialisering. Fältstudier av typsituationer där felmedicinering inträffar kommer att genomföras och dokumenteras. Minst en demonstrator kommer att utvecklas och testas. Utvärdering och design av informationsflöden kommer att analyseras med hänsyn till innehåll, tekniska parametrar, tillgänglighet samt gällande riktlinjer och standarder. Detta work package  inkluderar aktiviteter kring nya affärsmodeller och affärsnytta för informationsflöden, app-baserad verifiering som kan testas i simuleringar och testbädd samt e-handel. Huvudaktörer inom detta work package är Posten, GS1, Signtrace, Evidos, Chalmers, Högskolan i Borås, Apotea, IBM, Innventia.

Koordinator och samarbetspartners

Projektet i helhet koordineras av Innventia AB.

Övriga projektparter är:

Apotea, Apotek Hjärtat, Astra Zeneca, Chalmers Tekniska Högskola, Esonpac, Evidos, Flextrus, Fresenius Kabi, GSI, IBM, Iggesund Paperboard, Kista Science City, LIF, Läkemedelsverket, McNeil, Nolato Cerbo, NoPicnic, Polisen, Posten Logistik, PRO, Recipharm, Rolling Optics, Signtrace, Sveriges Kommuner och Regioner, SLL Innovation, Tamro, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Tullverket, Venekspa & Allmänhet, 3M samt EIT-ICT Kista.

De olika delarna i försörjningskedjan som berörs i projektet Smedpack3 är förpackning, fyllning, distribution, dispensering samt brukare/allmänhet.

Smedpack3 är en direkt fortsättning på initieringsprojektet Säkra Hållbara Läkemedelsförpackningar (nov 2011- mars 2012) och samverkansprojektet Smedpack som började i augusti 2012 och slutade i september 2014.