ST-136 Svenska QuinTex ”Industriell verifiering av ny högteknologisk vävprocess”

ST-136 Svenska QuinTex ”Industriell verifiering av ny högteknologisk vävprocess”

Svenska QuinTex kombinerar forskning och utveckling i en ny vävprocess som möjliggör produktutveckling i nya resurssmarta och högteknologiska tillverkningsprocesser. Följande projekt syftar till att tekniskt utvärdera den nya processen genom att ta fram en prototypmaskin för industriell tillverkning av tredimensionella multilagerstrukturer.

Projektet är en del av Smart Textiles

Länk till ST-136 Svenska QuinTex ”Industriell verifiering av ny högteknologisk vävprocess”