ST-142 Textil som ytarmering av betongfasader

ST-142 Textil som ytarmering av betongfasader

Möjligheten att använda textila material till armering av betong erbjuder potentiellt nya marknader för textiltillverkare, samt ekonomiska och miljömässiga vinster för betongproducenter.

I projektet samarbetare Engtex AB med Skanska Stomsystem AB om utveckling, dokumentation och test av textilier som förstärkning i väggelement.

Projektet är en del av Smart Textiles

Länk till ST-142 Textil som ytarmering av betongfasader