ST-153 Skyddsprodukter för sjukvården

ST-153 Skyddsprodukter för sjukvården

Ten Medical Design AB (10MD) arbetar med kundorienterad produktutveckling av Strålskyddsutrustning för sjukvården tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhus, Hälsoteknikhögskolan i Halmstad, Chalmers och Smart Textiles. Den strålskyddsutrustning som används vid bilddiagnostisk undersökning med röntgenstrålning upplevs ofta som mindre komfortabel där röntgenförkläden är tunga och helt lufttäta, egenskaper som kan ge upphov till koncentrationssvårigheter och ergonomiska problem. Målsättningen är att tillverka ett flexibelt röntgenförkläde där materialet är funktionellt och upplevs som komfortabelt även för operationer som pågår under flera timmar.

Projektet är en del av Smart Textiles

Länk till ST-153 Skyddsprodukter för sjukvården

Forskargrupper

Samarbetspartner