ST-156 Textil Biogasreaktor 2

ST-156 Textil Biogasreaktor 2

I samarbete med, Högskolan Borås, Kungsäter Industri AB och Smart Textiles, utvecklar FOV Fabrics en reaktor för biogas.

Projektet är en del av Smart Textiles

Länk till ST-156 Textil Biogasreaktor 2

Forskargrupper

Samarbetspartner