ST-158 Temperaturreglerande fibrer för bättre komfort

ST-158 Temperaturreglerande fibrer för bättre komfort

Aktuellt projekt syftar till att undersöka potentialen hos denna typ av fiber (innehållande så kallad PCM, Phase Change Material) i ett antal utvalda textila produkter. I projektet görs försök att optimera typ, mängd och placering av fibrerna i respektive produkt, följt av utvärdering av effekten. De temperaturreglerande fibrerna som används i projektet har utvecklats på Swerea IVF, som även kommer att tillverka fibrerna till de utvalda produkterna.

Deltagande företag är Lammhults Möbel AB, New Wave Sports AB / Craft, Borgstena Group Sweden AB samt Mölnlycke Health Care AB.

Projektet är en del av SmartTextiles

Länk till ST-158 Temperaturreglerande fibrer för bättre komfort