Unika kompetenser för sjuksköterskor i vård av äldre och i patientnära ledarskap

Unika kompetenser för sjuksköterskor i vård av äldre och i patientnära ledarskap

Det saknas en nationell beskrivning av sjuksköterskans yrkeskrav och kompetens i vård av de äldre och i patientnära ledarskap. Projektets syfte är att beskriva sjuksköterskors unika kompetens som behövs i vård av de äldre och i patientnära ledarskap.