Utveckla ny kunskap baserad på mönsterigenkänningsteknik för användning i en ny generation elkvalitetssystem

Utveckla ny kunskap baserad på mönsterigenkänningsteknik för användning i en ny generation elkvalitetssystem

Genom att använda modern mönsterigenkänningsteknik kommer detta projekt att på ett innovativt och nytänkande sätt utveckla de önskemål som elbranschen framfört. Det innebär att mjukvaran för automtisk analys av mätdata som påbörjats i ett tidigare Vinnovaprojektet nu vidareutvecklas. Funktioner för avancerad trendanalys och prediktering av mätstorheter kommande dygn kommer att utvecklas.  Mjukvara för bedömning av hur tillståndet i nätet påverkas av icke-elektriska storheter så som temperatur och luftfuktighet kommer att utvecklas.

Projektet sker i nära samarbete med akademin och med några utvalda elbolag. Pilotinstallation kommer att ske hos dessa elbolag med syfte att grundligt utvärdera och verifiera de utvecklade funktionernas tillförlitlighet och noggrannhet.