Utveckling av en hållbar, lokal resursbaserad textil- och klädproduktionsorganisationsmodell

Utveckling av en hållbar, lokal resursbaserad textil- och klädproduktionsorganisationsmodell

Doktorandprojekt av Petchprakai Sirilertsuwan. Hon fokuserar på att skapa praktiska strategier för textil- och klädproduktion för ett hållbart näringsliv, samhälle och miljö.