Val och utformning av arbetsorganisation och produktionssystem inom tillverkningsindustri – Orsaker och konsekvenser

Val och utformning av arbetsorganisation och produktionssystem inom tillverkningsindustri – Orsaker och konsekvenser

Konsekvenserna för arbetsinnehåll och arbetsförhållanden för dem som arbetar i skilda slags produktionssystem kommer att klarläggas. Detta gäller såväl kollektivanställda, sysselsatta med produktionsarbete, som tjänstemän som arbetar i direkt anslutning till produktionsarbetet.