Välfärdens framtida organisering

Välfärdens framtida organisering

Välfärdssektorn står inför omfattande prövningar. Antalet som kommer att behöva omsorg ökar dramatiskt. Vederhäftiga prognoser visar att det om bara tjugo år kommer att behövas en skattehöjning/skatteomläggning motsvarande 13 kronor för att möta omsorgsbehovet. Resursomvandlingen är besvärlig men inte omöjlig. Men sammantaget med rådande organiseringsmodeller betyder utvecklingen, om inget annat görs, att bara omsorgssektorn behöver 70 procent av varje kull 20-åringar. Det senare förefallet vara en omöjlig företeelse. Här är projektet explorativt och byggs kring ett antal jämförelser av länder och av hur människor förväntar sig att välfärden kommer att förändras.