WARGOTEX

WARGOTEX

Projektet syftar till att etablera en test- och demoanläggning för textila resurser i ett cirkulärt system.