Funktionshinderforskning i Väst

Funktionshinderforskning i Väst, HafV, är en ideell förening som verkar för att stärka forskning och utveckling om funktionsnedsättning och funktionshinder i Västsverige – med brukaren i fokus.

HafV (tidigare Handikappforskning i Väst), arbetar med workshops, konferenser och seminarier för att skapa mötesplatser för kunskapsutbyte mellan brukare, verksamheter och forskare i Västsverige.

Föreningen har som syfte och mål att:

  • arbeta för att skapa ett gränsöverskridande och dynamiskt kunskapsutbyte mellan brukare, verksamheter och forskare. 
  • arbeta för att forskning och utveckling om funktionshinder ska ha ett tydligt brukarperspektiv.
  • handikappforskning ska omfatta alla vetenskapsområden.
  • ett utvecklat kunskapsutbyte ska finnas med andra centrumbildningar inom funktionshinderområdet.

Medlemmar i Funktionshinderforskning i Väst är institutioner vid universitet och högskolor, handikapporganisationer och stiftelser, kommuner och kommunalförbund, företag, enheter och enskilda individer i Västra Götaland. 

Funktionshinderforskning i Väst och FoU Sjuhärad Välfärd samverkar bland annat genom att arrangera seminarier och workshoppar tillsammans. 

Läs mer om Funktionshinderforskning i Väst på deras webbplats.