Samverkan

Samverkan vid FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) sker med företrädare för ägarparterna, med universitet, högskolor och andra FoU-miljöer samt med andra organisationer inom välfärdsområdet i Sjuhäradsbygden, Västra Götalandsregionen och nationellt.

Kompetenshöjande arrangemang ska gärna ske i nära samarbete med FoUS:s samarbetspartner, det gäller med fördel även FoU-insatser. 

Samarbete i aktuella frågor i tidsbegränsade arbetsgrupper är också en viktig arbetsform.

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan sker med kommunalförbund samt med högskolor, universitet och FoU-miljöer i Västra Götalandsregionen. Att Högskolan i Borås på sikt strävar efter att anordna socionomutbildning i delregionen är en väsentlig aspekt i detta sammanhang.

Samarbetspartner