Barns möten med socialtjänsten

På seminariet presenterar hon sin forskningsstudie som handlar om barns erfarenheter av att vara med i en social barnavårdsutredning. I studien har hon intervjuat barn när de varit med i en barnavårdsutredning. Fokus i studien är hur barnen upplever mötet och kontakten med socialsekreterare.

– Vi har för lite kunskap om barns erfarenheter av möten och kontakt med socialsekreterare när de är med i en utredning. Jag hoppas att min forskning kan bidra till ökad kunskap inom området, säger Annette Fridström.

Hennes presentation riktar sig alla som arbetar inom den sociala barnavården, men även andra som jobbar professionellt med barn eller över huvud taget möter barn i sitt arbete. Den riktar sig också till studenter och andra med ett intresse för frågor om barn som sociala aktörer, barns delaktighet, barns rättigheter och barns erfarenheter av att möta professionella.

 

Om föreläsaren

Annette Fridström är socionom med många års erfarenhet av praktiskt socialt arbete inom både behandling och myndighetsutövning. Hennes forskning bedrivs inom ramen för FYS – Forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten. Hon delar sin tid mellan att vara doktorand vid Göteborgs universitet och socialsekreterare på barn och unga i Svenljunga kommun.

Dag och tid: 26 oktober kl. 13:30–15:30
Plats: Högskolan i Borås, lokal A716 (OBS: ny lokal!)
Hitta hit: Se karta över Campus
Kostnad: Kostnadsfritt.
Kontakt: fous@hb.se
Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast 19 oktober.