Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg

Katarina Hollertz– Äldreomsorgen är en av vår tids allra största samhällsutmaningar, och det saknas inte kunskap om de ofta svåra arbetsförhållanden som råder och vilka konsekvenser det har. I det här projektet vill vi gå ett steg längre – så att kunskapen som finns också ska bidra till att vi kan åldras förvissade om att det kommer att fungera den dagen vi behöver stöd och hjälp, säger Katarina Hollertz, socionom och docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet och en av forskarna i projektet.

Forskarna har under projektets första år identifierat svåra situationer i äldreomsorgens arbete. Nu arbetar de verksamhetsnära i forskningscirklar för lokalt lärande.

Projektet sker i nära samarbete med tre kommuner och tre personalgrupper: undersköterskor, enhetschefer och biståndsbedömare. I projektet har forskarna också involverat framtidens äldreomsorgspersonal – socionomstudenter och undersköterskeelever.

Övriga forskare i projektet är Sara Hultqvist, socionom och docent i socialt arbete vid  Lunds universitet och Magdalena Elmersjö, socionom och docent i socialt arbete vid Södertörns högskola.

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av moraliskt aktörskap, samskapande forskning, äldreomsorg och arbetsvillkor.

Dag och tid: 16 maj kl. 13:30–15:30
Plats: Högskolan i Borås, lokal A716 eller digitalt via Zoom
Kostnad: Kostnadsfritt.
Kontakt: fous@hb.se
Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast 12 maj. Anmälan är nu stängd.