Rapporter från FoU Sjuhärad Välfärd

Hur startas forskningen?

Ett forskningsprojekt initieras genom att du som chef eller medarbetare inom respektive kommun tar kontakt med oss för att få något belyst. Om vår styrgrupp tycker att det är något som är angeläget för flera kommuner initierar vi ett projekt. Vi brukar benämna det följeforskning. Forskaren har en tät kontakt med verksamheten och gör intervjuer och observationer. Resultatet diskuteras under projektets gång. Forskarna blir på det sättet ett bollplank under utvecklingsarbetet. Alla projekt dokumenteras och blir också till rapporter som samlas här.

Tidigare rapporter

Finns samlade från 2001 och framåt och du hitter dem i menyn i navigeringsbaren ovan.

Beställning av tryckta rapporter

Om du vill beställa någon av våra rapporter i tryckt format, skicka din beställning till fous@hb.se