Organisation 

Styrgrupp och ägarforum

FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp består av representanter från ägarparterna, dvs. kommunerna i Sjuhärad inkl. Vårgårda, och Högskolan i Borås. Samarbetspartner kan adjungeras till styrgruppen. 

Styrgruppen beslutar i övergripande och strategiska frågor som rör FoU Sjuhärad Välfärds inriktning och insatser. Gruppen sammanträder cirka sex gånger per år. 

Mer information om Styrgruppen.

En gång om året sker Ägarforum, där politiker och tjänstemän från samtliga ägarparter medverkar. Vid Ägarforum diskuterar de och informeras om FoU Sjuhärad Välfärds nuvarande och framtida verksamhet. 

Ledning och medarbetare

I ledningsgruppen ingår FoU Sjuhärad Välfärds verksamhetschef, vetenskapliga ledare, samordnare, administratör och kommunikatör. Ledningen har som uppgift att planera och utveckla verksamheten, driva och utveckla externt samarbete samt att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i FoU-insatser och kompetenshöjande arrangemang.

FoU Sjuhärad Välfärd anlitar även medarbetare med tidsbegränsade anställningar för olika FoU-projekt och andra uppgifter.

Kontaktuppgifter till samtliga medarbetare vid FoU Sjuhärad Välfärd.