Anna Björkquist

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

E-post: anna.bjorkquist@hb.se Rumsnummer: S441 Signatur: AABJ