Anna Björkquist

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

E-post: anna.bjorkquist@hb.se

Signatur: AABJ