Anna Börjesson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

E-post: anna.borjesson@hb.se

Signatur: AABO