Adriana Velasquez

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4739

E-post: adriana.velasquez@hb.se

Rumsnummer: A611a

Signatur: ADVE