Anders Hultén

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för företagsekonomi och textilt management

E-post: anders.hulten@hb.se

Signatur: AHU