Anders Hultén

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4153 E-post: anders.hulten@hb.se Signatur: AHU