Anders Hultén

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer:

Mobilnummer: 0768-998748

E-post: anders.hulten@hb.se

Signatur: AHU