Ali Davoodi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5979

E-post: ali.davoodi@hb.se

Rumsnummer: C805

Signatur: ALDA