Anna Cregård

Verksamhetsstöd

Akademistöd

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4567

E-post: anna.cregard@hb.se

Signatur: ANCR