Anna Kängström

Akademin för polisiärt arbete
— Institutionen för polisutbildning distans

Telefonnummer: 033-435 4754

E-post: anna.kangstrom@hb.se

Rumsnummer: Q306

Signatur: ANNK