Anna Kängström

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4754

Mobilnummer:

E-post: anna.kangstrom@hb.se

Rumsnummer: E705

Signatur: ANNK