Anna Palmquist

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4363

E-post: anna.palmquist@hb.se

Rumsnummer: L429

Signatur: ANP