Anette Trennedal

Verksamhetsstöd
— Akademistöd

Telefonnummer: 033-435 4610 E-post: anette.trennedal@hb.se Rumsnummer: c414 Signatur: ANTR

Sedan 2015 har jag arbetat som forskningshandläggare vid Högskolan i Borås inom Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap. I min roll fungerar jag som praktiskt och administrativt stöd till forskarutbildningen och den nationella forskarskolan ReSource. Utöver detta är jag även sekreterare i det tillhörande forskarutbildningsutskottet samt Forsknings- och utbildningsnämnden. Som funktionsansvarig inom Forskarutbildningsstöd ingår jag i en funktion tillsammans med andra forskningshandläggare. Tidigare har jag arbetat med finansiella tjänster för både privatpersoner och företag inom detaljhandeln, och jag har en examen inom industriell ekonomi från Högskolan i Borås med inriktning mot logistik.