Bassim Makhloufi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4093

E-post: bassim.makhloufi@hb.se

Rumsnummer: L420

Signatur: BAM