Bill Andersson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4205

E-post: bill.andersson@hb.se

Rumsnummer: L404

Signatur: BAN