Bill Andersson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4205

Mobilnummer: 0734-205222

E-post: bill.andersson@hb.se

Rumsnummer: L312

Signatur: BAN