Birgitta Losman

Ledningen
Science Park Borås

Telefonnummer: 033-435 4345

E-post: birgitta.losman@hb.se

Rumsnummer: T3014

Signatur: BILO