Birgitta Losman

Ledningen
— Science Park Borås

Telefonnummer: 033-435 4345

E-post: birgitta.losman@hb.se

Rumsnummer: T3014

Signatur: BILO

Jag arbetar som strategisk resurs vid Högskolan i Borås inom hållbarhet och agenda 2030. Det innebär bland annat dialog och kompetensutveckling inom organisationen för att nå ett systematiskt arbete för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och att arbeta i strategiska samverkansprojekt tillsammans med företag, offentlig sektor och civilsamhälle. På Science Park Borås, innovationsmiljön vid Högskolan i Borås, är jag bland annat ansvarig för Tankesmedjan Normskifte och arbetar med policyfrågor inom textil, hållbar konsumtion och materialflöden. Jag har varit med och byggt upp verksamhetsområde Konsumtion och projektleder Science Park Borås årliga konsumtionsrapporter. Jag håller ihop arbetet med Den hållbara konsumentens dag, som vi varje år arrangerar som motvikt till Black Friday. Science Park Borås driver en mängd innovationsprojekt och jag är bland annat med i industrisatsningen Textil systemdemonstrator och arbetar i projektet Sustainable Future Clothing. Jag arbetar med många externa uppdrag som del i vår samverkan och är exempelvis ledamot i programstyrelsen för det strategiska innovationsprogrammet Re:Source och är juryordförande i Stora hållbarhetspriset Borås. Jag är även med i SDSN Northern Europe och expert under Delegationen för cirkulär ekonomi. År 2020 arbetade jag för Regeringskansliet som särskild utredare för producentansvar textil, ett arbete som gett många följduppdrag i och med EU:s omfattande lagstiftningspaket inom textil och hållbarhet. Förutom engagemanget på Högskolan i Borås är jag skribent på Supermiljöbloggen.se, en oberoende miljöblogg.