Björn Dahlstrand

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Handelslabbet

E-post: bjorn.dahlstrand@hb.se

Rumsnummer: L526/L528

Signatur: BJDA