Camilla Öberg

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4263

E-post: camilla.oberg@hb.se

Rumsnummer: U414

Signatur: CAB