Cecilia Hanson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4301

E-post: cecilia.hanson@hb.se

Rumsnummer: E720

Signatur: CEHA