Cecilia Hanson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4301

Mobilnummer: 0790-664267

E-post: cecilia.hanson@hb.se

Rumsnummer: E720

Signatur: CEHA