Cecilia Hallgren

Verksamhetsstöd

Campus och hållbarhet

Telefonnummer: 033-435 4048

E-post: cecilia.hallgren@hb.se

Rumsnummer: C708

Signatur: CHA