Cecilia Hallgren

Verksamhetsstöd
— Campus och hållbarhet

Telefonnummer: 033-435 4048 E-post: cecilia.hallgren@hb.se Rumsnummer: C708 Signatur: CHA