Christoffer Larsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4645

E-post: christoffer.larsson@hb.se

Rumsnummer: E746

Signatur: CHLA