Carina Bronäs-Sandberg

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4399

E-post: carina.bronas-sandberg@hb.se

Rumsnummer: D720

Signatur: CIBR