Dan Andersson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5993

E-post: dan.andersson@hb.se

Rumsnummer: D709A

Signatur: DAA