Eva Fransson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4716

Mobilnummer: 0790-668416

E-post: eva.fransson@hb.se

Rumsnummer: D731

Signatur: EFN