Eva Fransson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4716

E-post: eva.fransson@hb.se

Rumsnummer: D731

Signatur: EFN