Ellinor Bolin

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Telefonnummer: 033-435 4337

E-post: ellinor.bolin@hb.se

Rumsnummer: U408

Signatur: ENBO