Erika Sundelin

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4825

E-post: erika.sundelin@hb.se

Signatur: ERSU