Faris Karim

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4031 E-post: faris.karim@hb.se Rumsnummer: C808 Signatur: FAKA