Fereshta Westin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4512

E-post: fereshta.westin@hb.se

Rumsnummer: D418

Signatur: FEWE